Armut Üretiminde Hasat | Meyve Yetiştirme

Armut Meyvesinde Hasat Zamanı

Armutta hasat zamanı çizelgesi:

Armutta hasat zamanı çizelgesi.

Yukarıdaki tablodada görüldüğü gibi armut çeşitlerinin hasadı farklı zamanlarda olmaktadır. Yukarıdaki tablo Bursa ili baz alınarak yapılmıştır. Hasat zamanının belirlenmesinde; meyve kabuğunun zemin rengi, meyvenin daldan kopma durumu, meyve eti sertliği, suda eriyebilir kuru madde miktarı ve tam çiçeklenmeden hasada gün sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Yazlık çeşitlerin çok erken olgunlaşanlarında (J.beauty, J.Gold, Wilder, Akça vb.) meyveler yeme olumunda hasat edilirler. Bazı yazlık armutlar (S.Maria, Williams vb.) ile birlikte güzlük ve kışlık çeşitler ise hasat olumunda ağaçtan toplanırlar ve belirli bir süre olgunlaştıktan sonra yeme olumuna gelirler.

Hasat zamanı gelmiş armut meyvesi:

Hasat zamanı gelmiş armut meyvesi.

Armut Hasadının Yapılışı

Armut meyveleri yeme ve hasat olumu olmak üzere iki farklı dönemde hasat edilir. Erkenci veya yazlık çeşitler, yeme olumunda hasat edilip doğrudan pazara sunulur. Güzlük ve kışlık çeşitler ise hasat olumunda ağaçtan toplanır ve belirli sürelerle olgunlaştırma odasında bekletilerek yeme olumuna getirilirler. Bu çeşitlerin gönderileceği pazarlar uzak ise bu süreler taşıma esnasında da geçirilebilir.

Hasat edilmiş armutlar:

Hasat edilmiş armutlar.

Armutlarda hasat elle yapılır. Hasat sırasında meyveler saplan ile kopartılmak, toplanan armutlar, astarlanmış sepetler içerisine zarar verilmeden dikkatlice konulmalıdır.

Derim, yazlık çeşitlerde sabah erkenden, kışlık çeşitlerde ise meyvelerin üzerindeki çiğ kuruduktan sonra yapılır.

Hasat işlemi üç kez tekrarlanmalıdır.

Armut Meyvesini Pazara Hazırlama

Kasalar içersinde ambalaj evlerine getirdirerek sağlamlık, şekil, renk ve kalitelerine göre bir seçmeye tabi tutulur. Sonra meyveler, iriliklerine göre boylara ayrılır ve daha sonra da ambalaj kaplarına konulur.

Hasat edilmiş armutlarda ayırma işlemi:

Hasat edilmiş armutlarda ayırma işlemi.

Armutlar; ekstra, birinci sınıf ve ikinci sınıf olmak üzere üç kalite sınıfına ayrılır. Meyvelerin her üç kalite sınıfında da minimum şartlara sahip olmaları gerekir. Buna göre meyveler tam ve sağlam olmalı, üzerlerinde gözle görülen ilaç artığı bulunmamalı, üzerleri yaş olmamalı, yabancı tat ve koku olmamalıdır. Bu sınıflarla ilgili toleranslar TSE’ nin ilgili standardında verilmiştir.

Meyvelerin boylanmasında aşağıdaki ölçüler dikkate alınır:

Meyvelerin boylanmasında aşağıdaki ölçüler dikkate alınır.

Kalite sınıflarının hiç birinden kurtlu ve çürük meyveler bulunmaz ancak meyvenin görünüşüne zarar vermeyen 2 cm uzunluğunda ve 1 cm2 alanı geçmeyen kabuk özürlerine izin verilir.

Armutlarda ambalajlama:

Armutlarda ambalajlama.

İkinci sınıfta %10’u geçmemek şartı ile kurtlu ve çürük meyvelere tolerans tanınmıştır.

İster hemen pazara sevk edilecek olsunlar ister saklamaya alınsınlar armutları boylamadan sonra hemen ambalajlamak en iyisidir. Ambalaja meyvelerin kâğıtlanmasıyla başlanır. Kâğıtlara sarılan armutlar, sandıklar içersine yanları üzerine gelecek şekilde ve diyagonal olarak yerleştirilir. Armutlar 30×50 cm boyutundaki sandıklarda 30 cm derinliği geçmemesi şartı ile sandıklara dizilirler.

Armutlarda ambalajlama:

Armutlarda ambalajlama.

Armut Meyvesinde Depolama İşlemi

Meyvelerin depolanmasının amacı; su kaybı, buruşma, fizyolojik ve patolojik kökenli bozulmalar ve aşırı olgunlaşmayı önlemektir.

Depolamada Başarıyı Etkileyen Faktörler:

  • Hasat öncesi etkiler: Çeşit ve anaç, iklim ve toprak, kültürel işlemler
  • Hasat ve sonrası etkiler: Hasat zamanı, hasatta özen, ayıklama ve guruplandırma, taşıma ve erken depolama
  • Depolama ve sonrası etkiler: Depo sıcaklığı, yüzde nem, hava hareketi ve istif, (depoda kontrol ve depodan çıkarma) başarılı şekilde depolanan meyvelerin özellikleri, hasat sonrasında bozulmalar ( fizyolojik bozulmalar, hastalıklar, deponun dezenfeksiyonu).ve azaltılması
    Armut çeşitlerinin en iyi saklama sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Uzun bir saklamanın yapılabilmesi için sıcaklığın -0.5- 0.6 0 C olması gerekir. Armut yeme olumunda genel olarak -3 0 C’de donarlar. Onun için sıcaklığın korunması gerekir.

Depolarda saklanan armutların yüksek kaliteli olması için depodan çıkarıldıktan sonra satışa sunulmadan önce 18- 21 0C ve %80- 85 nem miktarı olan bir yerde olgunlaşmaları beklenmelidir. Sonra satışa arz edilebilirler.

Adi saklama koşullarında armutlar hava nisbi nemi yüksek tutmak tehlikeli olabilir. Nemin %70’te tutulması yeterlidir. Soğuk hava depolarında ise bu %90 olabilir.

Armutlarda depolama:

Armutlarda depolama.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.