Avokado Üretiminde Hasat | Meyve Yetiştirme

Avokado Meyvesinde Hasat Zamanı

Çeşitlerin hasat olgunluğuna geliş zamanları çeşitten çeşide, bölgeden bölgeye ve yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Avokadonun klimakterik özellik göstermesi ve meyvelerin tamamının aynı zamanda ağaç olumuna gelmemesi, hasat zamanının tespitinde bazı sorunları meydana getirmektedir. Derim zamanının tespitinde, daha çok tahmini tarih ve meyve dökümü kriter olarak kabul edilmektedir.

Çeşitlere göre hasat periyodu; ‘Bacon’da kasım ortası-ocak sonu, ‘Ettinger’de kasım-aralık, ‘Fuerte’de kasım-nisan, ‘Hass’da aralık-haziran ve ‘Zutano’da kasım-aralık arası olarak tespit edilmiştir.

Hasat olumuna gelmeden önce hasadı yapılan avokado meyvesinde istenilmeyen yeme kalitesi (buruşma ve başarısız olgunlaşma) veya düzgün olmayan olgunlaşma meydana gelebilmektedir. Erken hasatta toplam ürün miktarı daha yüksek olabilmektedir.

Hasat zamanının geciktirilmesinde ise ağaç üzerinde meyvede hücre bölünmesi devam ettiği için meyve büyüklüğü artarken, meyve kabuğunda çatlamalar, dökülmeler, meyve etinde bozulmalar ve kararmalar meydana gelebilmektedir.

Avokadonun hasat kriterleri; dünyada avokadonun yetiştirildiği Avustralya, İsrail, Yeni Zelanda ve A.B.D. gibi önemli ülkelerde, olgunluk kriteri olarak meyve etinin kuru ağırlık içeriğine bakılırken, Güney Afrika’da kuru ağırlık içeriğine karşılık gelen meyve etindeki nem içeriğine bakılmaktadır. Ülkemizde ise; son yıllarda meyve olgunluğunun belirlenmesinde kolay, ekonomik ve pratik bir yöntem olarak toplam kuru ağırlık veya meyvenin su içeriği, üzerinde durulan kriterler olmuştur.

Hasat olgunluğunun belirlenmesinde meyvenin görünüşünden yararlanılabilmektedir. Mor renk alan meyvelerde renk, yeşilden mora dönmeye başladığında, meyvenin olgunluğa geldiği kabul edilmektedir. Yeşil renk alanlarda ise, kabuk zemin rengi ve meyve sapı sarımsı bir durum almakta ve parlaklık azalmaktadır. Tohum kabuğunun rengi ve tohuma yapışıklığından da olgunluk belirlenmesinde yararlanılabilmektedir. Meyve olgunlaştıkça, tohum kabuğu rengi sarımsı beyazdan kahverengiye dönmektedir.

Hasat edilmiş avokado meyveleri:

Hasat edilmiş avokado meyveleri.

Avokado Hasadının Yapılışı

Avokado meyvelerinin toplanması özel dikkat gerektirmektedir. Meyvelerin toplanması elle, toplama sırığı ve hasat makineleri ile yapılabilmektedir. Toplama sırasında meyveler yaralanmamalıdır.

Avokado hasadı, elle (a) ve toplama sırığı ile hasat (b):

Avokado hasadı, elle (a) ve toplama sırığı ile hasat (b).

Toplama sınğı ve elle hasat yapılırken meyve sapı ile birlikte koparılmahdır. Meyve sapsız koparılırsa, kopma yerinde çürümeler meydana gelebilmektedir. Meyve sapının uzun olarak kopması durumunda, ambalajlamada sorun olmaması için kısaltılmalıdır.

Avokado meyvelerinin gölgede bekletilmesi:

Avokado meyvelerinin gölgede bekletilmesi.

Toplanan meyveler, bahçede gölge bir yere alınmalıdır. Meyvelerin taşınacağı sandık veya kutuların, meyveleri zedelemeyecek özellikte olması gerekmektedir.

Avokado Meyvelerini Pazara Hazırlama

Ülkemizde henüz çok miktarda avokado üretimi olmadığı için özellikle uzak pazarlar ve dış satım için yapılması gereken seçme, boylama, ambalajlama gibi paketleme evi uygulamaları yapılmaz. Yinede uzak pazarlara gidecek meyvelerin tercihen 270-330 g arasında olmaları ve üzerlerinde çürüme, yaralanma, ezilme gibi bir belirti bulunmaması gerekir.

Avokado meyvelerini sınıflandırma ve paketleme odası:

Avokado meyvelerini sınıflandırma ve paketleme odası.

Zedelemeden toplanan meyveler bere yapmayacak kaplara toplanır ve paketleme yerinde seçilerek boylanır. Boylanan meyveler viyollere veya tek sıra halinde ince kağıtlara sarılarak karton kutulara ambalajlanır. Genel olarak ambalaj kapları içine 12, 15, 18 veya 21 adet meyve konulabilir.

Avokado Paketleme İşlemi

Paketleme yerine getirilen meyveler, önce kuru temizleyicilerden geçirilmektedir. Meyveyi zedelemeyecek özellikte döner fırçalarla meyvenin kiri temizlenmektedir.

Avokado meyve kirini alan döner fırçalar:

Avokado meyve kirini alan döner fırçalar.

Daha sonra pazarlanmak amacıyla ve değerlendirilme şekline göre; meyveler sınıflandırılır ve kâğıt ile sarılıp özel karton kutulara yerleştirilerek depolara konulmaktadır.

Paketlenmiş avokado meyveleri:

Paketlenmiş avokado meyveleri.

Avokado ve Depolama

Hasatta sonra avokado meyvesinin çabuk yumuşaması, yüksek solunum hızına bağlıdır. Meyveler normal oda sıcaklıklarında 21 0C’de 6-12 gün ve 5 0C’de 30-40 günde yumuşamaktadır.

Depolamaya hazır ve depolanmış (3-7 °C ) avokado meyveleri:

Depolamaya hazır ve depolanmış (3-7 °C ) avokado meyveleri.

Depolanacak meyvelerde ön soğutma yararlı olmaktadır. Depolama sıcaklıkları çeşitlere göre değişmekle beraber 4-7 0C olarak belirtilebilir. Daha düşük sıcaklıklarda tutulan meyvelerde üşüme zararı ortaya çıkmaktadır. Meyve etinde kararma olmakta ve kalite düşmektedir. Depolama süresi çeşitlere göre değişmekte ve genellikle iki aya kadar depolanabilmektedir.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.