Canlı Kayalar | Balık Dışında Akvaryuma Konulabilecek Canlılar

Balık Dışında Akvaryuma Konulabilecek Canlılar

Akvaryum denilince ilk akla gelen balıklar olmaktadır. Fakat balıklardan ayrı olarak denizlerde yetişen diğer su canlıları akvaryumlarda çok güzel görüntü oluştururlar. Bazıları ise çok ilginç ve birçok kişinin izleme olanağı bulamadığı vücut şekillerine ve renklere sahiptirler.

Bilinmesi gereken konu ise hangi canlıların diğerleri ile uyumlu olarak yaşayabilecekleridir. Çünkü denizlerde varlığı bilinen binlerce canlıdan sadece bir kısmının akvaryumlarda uzun süre yaşama kabiliyeti gösterebilmesi ve bu konularda dikkatli olunmasını gerektirmektedir. Çünkü akvaryumlarda nasıl davranacağı bilinmeyen bir canlının iyi kurulmuş ve içerisinde balıklar bulunan bir akvaryuma karantina edilmeden alınması istenilmeyen durumlar oluşturabilir.

Örneğin gece yarısı bu canlının ölmesi ve diğer balıklarca parçalanması su kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Büyük akvaryumları ünitelerinde küçüklere nazaran tehlike daha azdır. Çünkü akvaryum yeni ilave edilecek bir canlı önce karantinaya alınır ve bir süre denendikten sonra diğer akvaryumlara dâhil etme yoluna gidilmelidir. Bazı canlıların akvaryum koşullarında yem almamaları, ölümlerinde en büyük etken olmaktadır. Fakat birçok canlı yakalandıkları deniz ortamına benzer, özellikle geniş, akvaryumlara alındıklarından kolayca uyum gösterebilmektedirler.

Kum, çakıl filtresi:

Kum, çakıl filtresi.

Büyük akrvaryumlarda kullanılacak deniz suyu her biri 30-40 tonluk kum ve çakıl filtrelerden geçirildikten sonra akvaryumlara alınabilir. Kum filtrelerinde kullanılan çakıl ve kum boyutları hesaplı olarak düzenlenmelidir.

Bazı balıklar ile akvaryumlara konulabilecek omurgasız deniz canlıları sınıfına giren karidesler, yengeçler, mercanlar ve denizşakayıkları konularında bilgi sahibi olmadan akvaryumlara alınmalarında dikkatli olmak gerekir.

Eğer bir akvaryumda sadece deniz balıkları bulundurulacak ve bir kaç tane de diğer canlıların bulunması arzu ediliyor ise şu yol izlenebilir:

  • Bu akvaryumlara üreyecek algleri tüketecek bir kaç tane denizkestanesi konulması yararlı olur.
  • Deniz balıklarının bulunduğu akvaryumlara balıketleri yem olarak verilebildiğinden artık yemleri tüketecek bir iki küçük yengeç konularak, tatlı su akvaryumlarında olduğu gibi bir çöpçü balığı gibi çalışmalarını sağlamakta yarar sağlayabilir. Bu tür bir akvaryumda balık sayısı dengeli ve yemleme de ancak gereği kadar yapılıyor ise akvaryumların bakımı ve idamesi çok kolay olacaktır.
  • İkinci tip deniz akvvaryumu omurgasız canlıların daha çok olduğu ve balıkların ikinci planda kaldığı akvaryumlar olarak planlanabilir. Örneğin kurulan akvaryumda sadece bazı yengeçler veya karidesler bulunacaktır.
  • Konulan balıklar ise çok az ve küçük boylarda olmak üzere akvaryumda ikinci planda kalacak canlılar durumunda olacaklardır. Balık miktarının azlığı nedeni ile yemleme de iyi planlandığında bu tür akvaryumlar genellikle çok az kirlenir ve deniz canlıları parlaklıklarını uzun süre korurlar. İyi düzenlenir ise renklerin en güzel izlenebildiği bir akvaryum durumunu alırlar.
  • Üçüncü tip akvaryumlar ise sadece omurgasız deniz canlılarının ve mercanların bulundurulduğu ve hiç bir balığın konulmadığı akvaryumlar olacaktır.
  • Deniz akvaryumlarına konulabilecek omurgasız deniz hayvanları içerisinde pek çok canlı vardır. Fakat pek çok deniz canlısının akvaryumlarda barındırılmaları zor olmaktadır. Bununla birlikte bazı deniz canlılarının diğerlerinden daha uzun süre akvaryumlarda tutulabildikleri bilinmektedir. Bu canlılar denizlerden toplanıp akvaryumlara getirilmekte, yaşatılabildikleri kadar tutulmakla, ölünce veya bozulmaya başlayana yenileri getirilerek akvaryum devam ettirilmektedir.

Canlı Kayalar

Kayalar üzerinde üreyerek bir topluluk hâlinde çok güzel görünüm oluşturan canlılarındır. Bu şekilde yaşayan canlılar grubu içerisine yüzlerce bitki ve hayvan girmektedir.

Denizlerde bulunan bazı taşlar ve kayaların üst kısmının tamamiyle bu taşa yapışmış canlılar ile kaplanmaktadır. Üstü canlılar ile kaplanmış olan bir taşın yerinden sökülerek akvaryuma alınması ile denizlrdeki eşsiz güzellikleri, her zaman izleyebileceğimiz bir ortamı akvaryumumuza getirmiş oluruz. Bu taşlar üzerinde kabuklular, böcekler, kurtçuklar, yosunlar, deniz kestaneneleri ve denizyıldızları bulunabilir.

Çok çeşitli deniz canlısının bulunduğu bir canlı kaya:

Çok çeşitli deniz canlısının bulunduğu bir canlı kaya.

Yeşil Battaniye adı ile tanınan bir denizşakayığı (Discosoma):

Yeşil Battaniye adı ile tanınan bir denizşakayığı (Discosoma).

Bu tür akvaryumlara az miktarda diğer canlılar da konabilir. Fakat bu işlemin akvaryum kurulduktan bir kaç hafta sonra yapılmasında yarar vardır. Çünkü bu süre içerisinde akvaryum suyu ve ortamı olgunlaşacak taş üzerindeki ortam da diğer canlıların kötü etkileri olmadan gelişecektir. Yeni ortama uyum sağlayacaktır.

Konulacak canlılar yavaş hareket eden küçük karides, yengeç, denizyıldızı veya denizkestanesi olabilir. Eğer bazı balıkların konulması isteniyorsa biraz daha uzun beklenilmesi yararlı olur. Ayrıca akvaryuma alınacak balığın akvaryumda yaşamayı alışmış olması için, bir kaç hafta karantinada tutulması uygun olur. Çünkü bu yapılmadığı takdirde akvaryuma her hangi bir balık hastalığı getirilebilir ve bu beklenmiyen kötü sonuçlar oluşturabilir.

Bu durum şu açıdan tehlike oluşturabilir. Akvaryum balıklarının veya diğer balıkların hastalıklarını tedavide kullanılan ilaçların çoğunluğu omurgasız pek çok deniz canlısı için zehirli bir ortam yaratır. Üstün kalite ve yaşayan taşlar oluşturmak için en önemli konu iyi bir ışıklandırma ve yüksek su kalitesidir. Hatta projektör ışığı gibi civalı kuvvetli lambaların kullanılması önerilir. Fazla ışık başarıda önemli katkılarda bulunacaktır. Bu amaçla beyaz florosan ışığı ile bir kaç beyaz ampulün birlikte kullanılması önerilebilir. Işıklandırmada devamlı olarak yapılmalıdır. Fakat gündüz akvaryumun doğal ışık alma durumuna göre de bazı ayarlamalar yapılabilir. Fakat yine de akvaryum günde en az 12 saat ışık almalıdır.

Çeşitli deniz dibi canlılar:

Çeşitli deniz dibi canlılar.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.