Denizkestanesi – Denizyıldızı Gibi Derisi Dikenliler ve Yumuşakçalar | Balık Dışında Akvaryuma Konulabilecek Canlılar

Denizkestanesi ve Denizyıldızı Gibi Derisi Dikenliler

Denizyıldızları
Denizyıldızlarını karışık akvaryuma koyabileceğimiz en barışçıl canlılardır. Önemli bir özellikleri olarak hareket edemiyen ve üzerine çıkabildikleri her türlü canlı, cansız organik maddeyi yem olarak tüketmeleridir. Bu nedenle akvaryumların çok ağır hareket eden Fakat önlerine çıkan her türlü organik maddeyi temizleyen bir canlılar olarak tanımlanır. Pek çok çeşitleri vardır. Renk ve vücut şekilleri bakımından farklı türleri bulunmaktadır. Devamlı olarak yavaş yavaş olmak üzere akvaryum içerisinde hareket hâlinde bulunurlar. Bazıları hareket etmez gibi görünmelerine rağmen akvaryum içerisinde devamlı yer değiştirmiş olmalarını görmek ilgi çekicidir. Bu canların görme organları yoktur. Koku ve titreşimleri çok hassas olarak hissedebilirler. İyi koşullarda vücutlarının herhangi bir kısmı koptuğunda bu kısmın yeniden oluşması bakımından inanılmayacak bir kabiliyete sahiptirler. Örneğin bir denizyıldızının bir kolu kopsa kısa bir süre sonra burada yeni bir kolun kolaylıkla geliştiği görülür.

Akvaryumlara konulabilecek denizyıldızından birisi de Afrika denizyıldızları (Protoreaster linckia)dır. Kırmızı ve beyaz renklerden oluşan vücutları ile güzel bir görünüşleri vardır. Bazıları yeşil renklere de sahip olabilirler. Oldukça iştahlı olan bir türdür. Yavaş ve ağır hareketlidirler. Bulundukları akvaryumda balon balığı, papağan balığı gibi saldırgan karakterli balıkların olmaması gerekir. Aksi hâlde yaralayarak denizyıldızının bazı vücut kısımlarını yiyebilir ve neticede ölmesine neden olabilirler. Endonezya orijinli mavi denizyıldızları (Linckia laevigata) ve Seylan orijinli kırmızı denizyıldızları (Linckia sp) türleride akvaryumcular arasında aranılan canlıdır. Bu anılan türler diğer akvaryum canlıları ile uyum hâlinde yaşıyabilirler. Genel olarak denizyıldızlarının beslenmesi için özel bir dikkat gerekmez. Akvaryum içerisinde diğer balıklara verilen yemlerden artan ve dip kısımlara çökenleri tüketerek gıda gereksinimlerini kolayca karşılayabilirler. Bazı denizyıldızları vardır ki bunlar özel yemleme isterler. Fakat bu türler akvaryumlara alınabilecek canlılar olarak yaygın değildirler. Örneğin bazı denizyıldızı türleri sadece mercan yiyerek gıdalarını karşılarlar.

Afrika denizyıldızları (Protoreaster linckia):

Afrika denizyıldızları (Protoreaster linckia).

Denizkestaneleri
Denizkestaneleri oldukça dayanıklı olan deniz canlılarıdır. Dünya denizlerinde çok yaygındırlar. Renk ve şekil bakımından farklı olan pek çok türleri bulunmaktadır. Genel olarak bildiğimiz denizkestanesi şeklinde olmakla beraber yassılık ve yuvarlaklık bakımından geniş bir dağılım gösterirler. Bazıları çok yayvandır. Bazıları ise uzun yapılıdır. Özellikle ekvator denizlerinde renk bakımından çok çeşitli türler yaşamaktadır. Genel olarak yemlenmelerinde bir problem olmaz. Çoğunlukla suyu alarak süzerler ve su içerisindeki küçük parçacıklar hâlinde bulunan tüm organik maddler ile alg ve planktonlardan yem olarak yararlanırlar. Bu özelliklerinden dolayı bir filtre gibi çalıştıklarını söylemek mümkündür. Akvaryumlarda alg ve plankton üremesini önleyen bir faktör olarak önemli bir görev görürler. Elle tutulacakları zaman çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü dikenleri insan derisine kolayca batabilir ve battığında çıkarılması da güç olabilir.

Su değişmelerine karşı hassas olduklanndan bu konularda biraz dikkatli olunması gerekmektedir. Öldüklerinde akvaryumdan hemen

uzaklaştırılması lazımdır. Eğer dikkat edilmez ise ölen hayvanın eti çürüyerek akvaryum suyunun bozulmasına neden olabilir. Ölü denizkestanelerinin bir kaç dikeninin dökülmüş olmasından ve parlaklığının kaybolmasından anlayabiliriz.

Bunlardan Diadema setosum ve Echinometra sp tanınmış olan türlerdir. Bunlardan Diadema setosum iğne gibi dikenlere sahiptir. Echinometra türü ise daha kalın iğnelere sahip olup renk bakımından da çok daha güzel ve parlaktır.

Denizkestanesi (Diadema setosum):

Denizkestanesi (Diadema setosum).

Denizhıyarları (Holothuroidea)
Denizhıyarlanm bazı türleride akvaryumcular tarafından aranılmaktadır. Çünkü bu sınıf içerisine giren canlılar arasında çok güzel renklere sahip olan türler bulunmaktadır. Bu canlıları yemlemez çünkü bazı türler tamamiyle su içerisindeki alg veya benzeri mikroskobik canlılar veya organik zerreleri süzerek yem olarak değerlendirir. Diğerlerinin çoğunluğu ise akvaryumun dip kısmına çöken yem artıklarını tüketerek bir çöpçü ve temizlikçi gibi çalışır. Dünyanın tüm denizlerine yayılmışlardır. Özellikle filtrasyon yolu ile gıdalarını sağlayanlar için akvaryum koşullarının iyi tutulmasında yarar vardır.

Bu sınıf içerisine girenler arasında en aranılan türler olarak şunları sayabiliriz. Malezya orijinli deniz elması olarak isimlendirebileceğimiz tür (Paracumaria tricolar) sarı pembe görünüşü ile güzel bir yapıya sahiptir. Vücut yapılarının ilginçliği ile de dikkati çekerler. Ayrıca Ophiuroidea ve Crinoidea türleri de tanınmış olmakla beraber yaşatılmalarının ancak tecrübeli akvaryumcularca sağlanabilmesi nedeni ile pek tutulmamaktadırlar. Fakat deniz akvaryumlarının profesyonel olarak işletildiği bilimsel kuruluşlarda çok güzel ve parlak renkleri ile büyük ilgi çekerler.

Yumuşakçalar

Bu grup içerisine yumuşak etli olan birçok kabukluları dâhil edilebileceği gibi ahtopot ve mürekkep balıkları gibi birçok canlılar da bu grup içersinde ele alınabilir. Özellikle kabuklular bakımından çok zengin bir hayvanlar dünyası vardır.

Örneğin yumuşak kabuklu tarak olarak tanımlayabileceğimiz Tridacna alongata Endonezya orijinli olup çok aranılan bir canlıdır. Parlak mavi et yapısı ile güzel bir görünümü vardır. Kabuğu ise metalik rengindedir. Su içerisindeki zerrecikleri fıltrasyon yolu ile toplayarak gıda ihtiyacını karşılar. Buradan anlaşılacağı gibi beslenmeleri pek problemli olmayacaktır.

Yumuşakçalar içerisinde bazı deniz sümüklü böcekleri ile deniz saçları da akvaryumcular tarafından aranılan ve yetiştirilen canlılar olmaktadır. Ayrıca yüzlerce kabuklu midye, istiridye gibi canlılarda akvaryumlara alınabilir. Bu canlıları daha da çoğaltabiliriz.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.