GaziAntep’te Turizm ve Turistik Merkezleri | Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Turizm

GaziAntep Hakkında

Kentin eski adı “Ayıntap”tır. 1 Nisan 1920 – 9 Şubat 1921 tarihleri arasında Fransızlara karşı büyük bir savunma verdiği için kente “Gazi” unvanı verilerek kentin adı “Gaziayıntap” olmuştur. 1923 yılında il olan Gaziayıntap, 1928 yılında da Gazi Antep adını almıştır.

Gazi Antep`ten kara, hava ve demir yolu ulaşımı sağlanabilmektedir.

GaziAntep’te Gezilecek Tarihi, Doğal ve Turistik Yerler

 • Arkeoloji Müzesi
 • Gaziantep Kalesi
 • Hisar Anıt Mezarı
 • Yesemek Açık Hava Müzesi
 • Belkıs (Zeugma)
 • Kargamış Harabeleri
 • Karasu ırmağı
 • Gedikli Höyük Sakcagözü (Coba Höyük)
 • Cıncıklı Örenyeri
 • Tilmen Höyük
 • Zincirli (Sam`al) Örenyeri
 • Dülük Antik Kenti
 • Gaziantep Dolmen Mezarları
 • Barşavma manastırı
 • Anıt Mezarlar
 • Hisar Anıt Mezarı
 • Hasanoğlu Anıt Mezarı
 • Şıra Hanı
 • Tuz Hanı
 • Paşa Hanı (Lala Mustafa Paşa Hanı) Mecidiye Hanı
 • Emir Ali Hanı, Anadolu Hanı
 • Kürkçü Hanı, Belediye Hanı
 • Elbeyli Hanı
 • Yeni Yüzükçü Hanı
 • Tütün Hanı
 • Hacı Ömer Hanı
 • Büdeyri Hanı
 • Millet Hanı
 • Yeni Han
 • Şeyh Fethullah Kasteli
 • İhsan Bey (Esen Beg) Mescidi ve Kasteli
 • Pişirici (beşinci) Mescidi ve Kasteli
 • İmam-ı Gazali Kasteli
 • Ahmet Çelebi Kasteli
 • Kozluca Kasteli
 • Nuribey Çeşmesi
 • Demirligane Çeşmesi
 • Arasta Çeşmesi
 • Hüseyin Paşa Çeşmesi
 • Kumandan Çeşmesi
 • Gümüş Kastel, Şehreküstü Çeşmesi
 • Osmaniye Kasteli
 • Ali Nacar Cami
 • Boyacı Cami
 • Şeyh Fethullah Cami Ve Külliyesi
 • Tahtani (Tahtalı) Cami
 • Alaüddevle (Ali Dola) Cami
 • Tekke (Tekke Mevlevihane) Cami
 • Karatarla Cami
 • Kozanlı Cami
 • Nuri Mehmet Paşa Cami
 • Hüseyin Paşa Cami
 • Ağa Cami
 • Kurtuluş Cami
 • Şirvani (Şirvani Mehmet Efendi) Cami
 • Alaybey (Gami Bey) Cami
 • Ahmet Çelebi Cami
 • Hacı Nasır Cami
 • Handaniye (Handan Bey) Cami
 • Eyüpoğlu Cami
 • Kılınçoğlu Cami
 • Ömer Şeyh Cami
 • Bostancı Cami
 • Kabasakal Cami
 • İhsanbey (Esenbek) Cami
 • Ömeriye Cami
 • Kendirli Kilisesi
 • Nizip Fevkani Kilisesi
 • Sofdağı Yaylası
 • Hızır Yaylası bulunmaktadır.

Belkıs/Zeugma: Yedi tepe üzerine kurulmuş antik bir kenttir. Yaklaşık olarak 21 bir dekarlık bir arazi üzerinde yer almaktadır. Kurtarma kazıları sonucunda ele geçen sanat şaheserleri, Zeugma`nın önemli bir sanat merkezi olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Belkıs/Zeugma:

Belkıs/Zeugma.

Dülük Antik Kenti : Asurlular döneminde Mezopotamya`dan Kilikya`ya uzanan yolun; Helenistik ve Roma döneminde ise, Antakya ve Kilikya`dan Zeugma`ya uzanan ipek yolunun güzergahında bulunmaktaydı.

600.000 yıl öncesinden günümüze uzanan Dülük köyü geleneksel kesme taştan evleri, camisi ve Musa Kazım türbesiyle yöreye özgü geleneksel tarihi mimari özelliğiyle de görülmeye değer yerlerin başında gelmektedir.

Zincirli (Sam`al) Örenyeri : Kalıntılar, eski adı Sam`al olan bir krallık kentini ve kalesini kapsamaktadır.

Tilmen Höyük : Tilmen Höyük, İslahiye ve civarında sayıları 50` yi geçen höyüklerin en büyüklerinden birisi olup, 21 m yüksekliktedir. Surlar yer yer dörtgen şeklindeki kulelerle takviye edilmiştir. Höyüğe ait buluntular eski Mezopotamya ve Suriye kültürleri ile eski Anadolu kültürleri arasındaki bağı ve karşılıklı ilişkiyi göstermektedir.

Gaziantep Kalesi: Türkiye`de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olup, gerek ihtişamı ve heybetiyle, gerekse bir sır gibi gizlediği tarihiyle şehir merkezinde, Alleben Deresi`nin güney kenarında, yaklaşık 25-30 m yükseklikte hemen herkesin dikkatini çeken bir tepe üzerindedir.

Gaziantep Kalesi:

Gaziantep Kalesi.

Rumkale : Rumkale Fırat ve Merzimen kıyılarından itibaren dimdik yükselen sarp kayalıklarla çevrili yüksek bir tepe üstüne kurulmuştur.

Rumkale:

Rumkale.

Aziz Nerses Kilisesi Şair: Rumkalenin güneyinde yer alan hükümranlık kilisesini 1173`te Şair Aziz Nerses yaptırmıştır.

Araban Kalesi : Araban ilçe merkezinde bulunan yüksek ve üzeri oldukça düz olan prehistorik bir höyük üzerinde yer almaktadır. Kalenin gözle görülen kalıntıların hemen hepsi ortaçağda yapılmış kale-şehirden kalanlardır.

Tılbaşar Kalesi: Gündoğan köyünde yer alan Tılbaşar Kalesi, MÖ 3000 yıllarına kadar giden ve tunç çağlarından itibaren iskan görmesinden dolayı oluşan birikimle oldukça yüksek görünen Tılbaşar höyüğünün üzerinde yapılmıştır.

Karkamış Harabeleri: Kent; MÖ II. bin yılda, Anadolu`dan, Mezopotamya`ya ve Mısır`a uzanan yolların önemli bir kavşak noktasında yer alıyordu.

Ömeriye Cami: Gaziantep`in Antep`in en eski camisidir. 607 hicri (l2l0 miladi) yılında tamir geçirdiği kayıtlarda yazmaktadır.

Ahmet Çelebi Cami : Bu eser medrese, cami, kastel olarak peş peşe sıralanmıştır. Cami sonradan ilave edilen medreseyi yaptıran Ahmet Çelebi`nin adıyla anılmaktadır.

Şirvani (Şirvani Mehmet Efendi) Cami: Eskiden tarihi Gaziantep camileri içerisinde minaresi iki şerefeli olan tek cami olduğundan bu camiye halk tarafından “İki Şerefeli Cami” de denir.

Kurtuluş Cami : 1892 yılında kilise olarak yapılan cami önceleri kilise ve cezaevi olarak kullanılmıştır. Bir tarih hazinesi gibi eski ihtişamından hiç bir şey kaybetmeyen Kurtuluş Cami, Gaziantep`in en büyük camilerindendir.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.