Kaval Nota Yerleri Gösterimi | Dilsiz Kaval Perdeleri


Kaval enstrümanı sol el yukarıda, sağ el ise aşağıda tutularak icra edilir. Sol elin baş parmağı arka deliği kapar. Sol elin; işaret, orta ve yüzük parmağı üst taraftaki üç deliği kapar. Sağ elin; işaret, orta, yüzük ve serçe parmağı ise alt tarafta kalan diğer delikleri kapar. Anlatımımızda deliklerin kapandığı kırmızı renk ile gösterilecektir. Yeşil renk ise, arka deliği kapayan baş parmağın açık olduğu durumlarda karşımıza çıkar.

Dilsiz kavaldaki parmak pozisyonları, bazı notalarda tamamen birbirinin aynısıdır. Yani aynı parmak duruş şekli, bazen iki, bazen ise üç farklı nota için tamamen birbirinin aynısıdır. Peki parmaklarımız değişmediği halde nasıl farklı sesler çıkar? Burada nefes şiddeti önem kazanır. Hafif üflediğimizde pes, kuvvetli üflediğimiz zaman ise tiz ses alırız.

Bu karmaşıklığı gidermek için anlatımımızı 3 başlık altında toplayacağız.

 • Hafif şiddette üfleme,
 • Normal şiddette üfleme,
 • Kuvvetli şiddette üfleme.

Hafif şiddette üflenen nota isimleri ve yerleri;

 1. Fa notası, portede 1. aralıkta: Mümkün olduğu kadar hafif üflenmelidir.
  Dilsiz kavalda fa notası.
 2. Fa# (diyez) notası, portede 1. aralıkta: Hemen üst taraftaki fa ile aynı gösterime sahip. Bu sesi biraz daha dudaklarımızı kapatarak elde edebiliriz. Yada kavalın açısını değiştirebiliriz. Yada, fa notasına göre biraz daha şiddetli üfleyebiliriz. Bu şekilde fa#2 notasını da üflememiz mümkün.
  Dilsiz kavalda fa diyez notası.
 3. Sol notası, portede 2. çizgide:
  Dilsiz kavalda sol notası.
 4. La notası, portede 2. aralıkta:
  Dilsiz kavalda la notası.
 5. Sib (bemol) notası, portede 3. çizgide:
  Dilsiz kavalda si bemol notası.
 6. Sib2  (bemol 2) notası, portede 3. çizgide:
  Dilsiz kavalda si bemol 2 notası.
 7. Si naturel notası, portede 3. çizgide:
  Dilsiz kavalda si notası.
 8. Do notası, portede 3. aralıkta:
  Dilsiz kavalda do notası.
 9. Do# (diyez) notası, portede 3. aralıkta:
  Dilsiz kavalda do diyez notası.
 10. Re notası, 1. pozisyon, portede 4. çizgide:
  Dilsiz kavalda re notası.
 11. Mib (bemol) notası, portede 4. aralıkta:
  Dilsiz kavalda mi bemol notası.

Normal şiddette üflenen nota isimleri ve yerleri;

 1. Re notası, 2. pozisyon, portede 4. çizgide: Hafif şiddette üflenen sol notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
  Dilsiz kavalda re notası.
 2. Mi notası, portede 4. aralıkta: Hafif şiddette üflenen la notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
  Dilsiz kavalda mi notası.
 3. Fa notası, portede 5. çizgide: Hafif şiddette üflenen sib notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
  Dilsiz kavalda fa notası.
 4. Fa#2 (diyez 2) notası, portede 5. çizgide: Hafif şiddette üflenen sib2 notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
  Dilsiz kavalda fa diyez 2 notası.
 5. Fa# (diyez) notası, portede 5. çizgide: Hafif şiddette üflenen si notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
  Dilsiz kavalda fa diyez notası.
 6. Sol notası, 1. pozisyon, portede 5. çizginin üst tarafında: Hafif şiddette üflenen do notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
  Dilsiz kavalda sol notası.
 7. Sol# (diyez) notası, portede 5. çizginin üst tarafında: Hafif şiddette üflenen do# notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
  Dilsiz kavalda sol diyez notası.
 8. La (ince) notası, 1. pozisyon, portede 5. çizginin üst tarafında: Hafif şiddette üflenen re notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
  Dilsiz kavalda la notası.

Kuvvetli şiddette üflenen nota isimleri ve yerleri;

 1. Sol notası, 2. pozisyon, portede 5. çizginin üst tarafında: Normal şiddette üflenen 2. pozisyon re notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
 2. La (ince) notası, 2. pozisyon, portede 5. çizginin üst tarafında: Normal şiddette üflenen mi notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
 3. Sib (bemol) (ince) notası, portede 5. çizginin üst tarafında: Normal şiddette üflenen fa notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur. Veya mib (bemol) notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
 4. Sib2 (bemol 2) (ince) notası, portede 5. çizginin üst tarafında: Normal şiddette üflenen fa#2 notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
 5. Si (naturel) (ince) notası, portede 5. çizginin üst tarafında: Normal şiddette üflenen fa# notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
 6. Do (ince) notası, portede 5. çizginin üst tarafında: Normal şiddette üflenen 1. pozisyon sol notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
 7. Do# (diyez) (ince) notası, portede 5. çizginin üst tarafında: Normal şiddette üflenen sol#  notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.
 8. Re (ince) notası, portede 5. çizginin üst tarafında: Normal şiddette üflenen 1. pozisyon la (ince) notasının daha kuvvetli üflenmesi ile duyulur.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.