Kübizm | Çağdaş Sanat Akımları | Batı Sanat Tarihi

Kübizm Sanat Akımı (1907-1914)

“Doğadaki her şey küreye, koniye ve silindire dayanır.” Paul Cezanne Cezanne’nin yukarıdaki sözünden hareket eden bu akımın sanatçıları çevresindeki her şeyi geometrik biçimler olarak görüyorlardı. Kübizmi Empresyonist görüşe bir tepki olarak incelemek yerinde olur.

Pablo Picasso ve Georges Braque ‘ın özellikle 1907-1914 yılları arasında Paris’te geliştirdikleri Kübizm 20. yy.ın en etkili yenilikçi akımlarından biridir. Sanatın gelişiminde bir devrim olarak nitelenen Kübizm, geleneksel perspektife, ışık- gölge kullanımlarına ve sanatı doğanın taklit edilmesi olarak gören kuramlara karşı çıkmış; doğadaki biçim, doku, renk ve mekânları taklit etmek yerine, parçalara ayrılmış nesneleri çeşitli yönlerden aynı anda algılanabilecek biçimde yan yana getirerek yeni bir gerçeklik yaratmıştır. Kübistler nesnelere bir de zaman boyutun U katmayı denemişler, biçim sorununu ön plana alıp rengi ikinci plana atmışlardır. Kübizm 1910-1912 arasında çözümsel (Analitik) evreyi, 1912’den sonra Bireşimsel (Sentetik) evreyi yaşamıştır.

Kübizm Temsilcileri
Pablo Picasso, Juan Gris, Fernand Léger, Georges Braque, Jacques Limpchitz, Aleksander Archipenko’dır.

Kübizm Sanatından Örnekler
Kübizm sanat akımından bir örnek. Normandiya Limanı Georges Braque:

Kübizm sanat akımından bir örnek. Normandiya Limanı Georges Braque.

Kübizm sanat akımından bir örnek daha. Avignon’lu Kızlar 1916 Picasso:

Kübizm sanat akımından bir örnek daha. Avignon’lu Kızlar 1916 Picasso.

Kübizm sanat akımından bir örnek daha. Yeşil Çizgili Porte 1905(40×32)Henri Matisse:

Kübizm sanat akımından bir örnek daha. Yeşil Çizgili Porte 1905(40x32)Henri Matisse.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.