Midi Müzikte Ritm Cümleleri, Velocity Ayarları

Dinlediğimiz müzik parçalarına yazılan ritmlerde, ritm enstrümanlarından gelen seslerin şiddeti, birbirinin aynısı değildir. Ritm cümlelerinin temelinde, iki ana öge bulunur. Bunlar, kuvvetli zaman ve zayıf zaman olarak adlandırılır.

2/4’lük bir ritm cümlesini ele alırsak;
Midi Müzikte Ritm Cümleleri, Velocity Ayarları 2/4'lükBir ölçüde bulunan, 4’lük birimdeki iki notadan, ilki kuvvetli zaman, ikincisi ise zayıf zaman olarak adlandırılır. Örneğin kuvvetli zamana 100 değerini verelim, zayıf zamana ise 90 değerini verelim. Yazdığımız enstrümanın ise kick olduğunu düşünelim. Her ölçüde 100 ve 90 değerini kullanarak basit bir ritm cümlesi oluşturabiliriz. Daha kompleks ritm cümleleri oluşturmak istiyorsak, zayıf ve kuvvetli kavramını ölçü bazında ele almalıyız. Burada ise karşımıza, kuvvetli ölçü ve zayıf ölçü kavramı çıkar.  Kuvvetli ölçüde gelen kick değerleri 100 ve 90 ise, zayıf ölçüde gelen kick değerleri 95 ve 85 olabilir örneğin. Hatta ilk iki ölçüyü kuvvetli, sonra gelen iki ölçüyü zayıf olarak düşünürsek, daha karmaşık bir yapıya ulaşabiliriz. Bu durumda; (100-90), (95-85) + (97-87), (92-82) şeklinde tekrarlayan, 4 ölçüden oluşan, 2/4’lük bir ritm cümlesi elde etmiş oluruz.


4/4’lük bir ritm cümlesi ele alırsak;
İki tane, 2/4’lük ölçüyü bir araya getirisek 4/4’lük ölçü elde etmiş oluruz. Bu ölçülerden ilki kuvvetli ölçü, ikincisi ise zayıf ölçü olmalıdır. Resmi inceleyiz. Resimde k=100, z=98, k1=99, z1=97 olduğunu düşünelim.
Midi Müzikte Ritm Cümleleri, Velocity Ayarları 4/4'lük

4 adet 4/4’lük ölçüyü bir araya getirelim. Resmi inceleyiniz.
Midi Müzikte Ritm Cümleleri, Velocity Ayarları 4/4'lük

4 ölçüden oluşan 4/4’lük bir ritm cümlesi örneği. Resmi inceleyiniz.
Midi Müzikte Ritm Cümleleri, Velocity Ayarları 4/4'lük

Yukarıdaki resimde, 4 ölçüyü birden ‘K‘ olarak kabul edip, 16 ölçüden oluşan bir ritm cümlesi de oluşturabilirsiniz.


Günümüzdeki müzik yazılımlarının çoğu bu işi otomatik olarak yapmaktadır. Ama siz farklı ritm cümleleri oluşturmak isteyebilirsiniz. Örneğin Z1, K1, K, Z gibi. Veya Z1, Z3, K1, K3, K2, K4, Z2, Z4 gibi. Herşey hayal gücünüz ile sınırlı.


Velocity ayarlarını cubase programında nasıl yapılır?
Velocity ayarlarını cubase programında nasıl yapılır?


Velocity ayarlarını cakewalk programında nasıl yapılır?
Velocity ayarlarını cakewalk programında nasıl yapılır?


Velocity ayarlarını frutyloop programında nasıl yapılır?
Velocity ayarlarını frutyloop programında nasıl yapılır?

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.