Soyut Sanat Akımları (Abstre-Nonfigüratif) | Çağdaş Sanat Akımları | Batı Sanat Tarihi

Soyut Sanat (Soyut Ekspresyonizm)

Soyut Ekspresyonizm (soyut ifadecilik), 1940’dan sonra Amerika da ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan bir sanat akımıdır.

Soyut Sanat Akımı: Soyut ifadecilik, Abstre ya da nonfigüratif(figürsüz) diye de adlandırılan ve doğa görüntülerine bağlı olmayan bir akımdır. Uygulama alanı resim sanatı içinde kalmamış; biçim ve renklere sonsuz bir serbestlik tanıması nedeniyle heykeltıraşlık, mimarlık, süsleme, dekor ve kostüm gibi sanatları da etkisi altında bırakmıştır. Günlük eşyaların biçim ve renkleri bile soyut sanatın etkisi altında kalmıştır.

1940 Sonraki Sanat Hareketleri (Taşizm, Kaligrafik İfadecilik, Post Kübizm)

Action Painting
Bu resim türünde bütün mantık ve usa vurma düzenlerine karşı çıkıldığı gibi resim yapma eylemi, fiziksel vücut hareketlerine, eylemlerine uydurulmuştur.

Action Painting sanat akımından bir örnek. Jackson Pollack:

Action Painting sanat akımından bir örnek. Jackson Pollack.

Taşizm
Kendiliğinden otomatik olarak çekilmiş lekelerden ve renk sıçratmalarından elde edilmiş bir resimdir.

Post Kübizm ( Kübizmm Artçıları )
Kübizmin birleşimci dönemini artık bir renk ve müzik dünyasıyla birleştirip aynı zamanda resim yüzeyinde boyayla kalın bir doku elde etmişlerdir. Nicholas De Steal temsilcilerindendir.

Post kübizm ( kübizmm artçıları ) sanat akımından bir örnek. Nicholas De Steal:

Post kübizm ( kübizmm artçıları ) sanat akımından bir örnek. Nicholas De Steal.

Kaligrafik Ekspresyonizm ( Yazısal İfadecilik )
1945 sonrası soyutlamalarında yazı motifleri sanatçıların dışa vurucu tutumları için zengin bir kaynak oluşturmuştur. Temsilcileri arasında Picasso, Braque, Klee, Miro ve J.Kosuth sayılabilir.

Kaligrafik ekspresyonizm ( yazısal ifadecilik ) sanatından bir örnek. J.Kosuth:

Kaligrafik ekspresyonizm ( yazısal ifadecilik ) sanatından bir örnek. J.Kosuth.

Soyut Resmin Özellikleri

Soyut resimde sanatçının amacı, çizgi ve renkleri düzenli bir biçimde yüzey üzerine yerleştirerek duygusal kompozisyonlar elde etmektir.

Soyut sanat doğayı ortadan kaldırmaz, başka türlü anlatır. Soyut resimde saf kompozisyon ve renk elemanlarından yararlanılmaktadır.

İzlenimciler resim yaparken doğaya bakarlardı, soyut resim yapan sanatçı ise kendi içine bakmaktadır. Soyut resim sanatı, sanatın ta kendisi ve hiçbir zaman tükenmeyecek olandır. Soyut resim; her şeyi söyleyebilme özgürlüğüdür, her şeyi yeniden yaratma özgürlüğüdür, yalnız kendinin olan bir sitil yaratabilme özgürlüğüdür.

Soyut Resim Temsilcileri
Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Robert Delaunay, Kazimir Maleviç, Jean Arp, Wols, Jackson Pollock, Nicolas de Stael, Mark Rothko, Hans Hartung, Antoni Tapies.

Soyut Resim Sanatından Örnekler
Soyut resim sanatından bir örnek. Piet Mondrian New York I (Boogie-woogie) (1942-1943):

Soyut resim sanatından bir örnek. Piet Mondrian New York I (Boogie-woogie) (1942-1943).

Soyut resim sanatından bir örnek daha. Kazimir Maleviç Siyah Kare t.ü.y.b 127 x 127 cm:

Soyut resim sanatından bir örnek daha. Kazimir Maleviç Siyah Kare t.ü.y.b 127 x 127 cm.

Soyut resim sanatından bir örnek daha. Kandinsky:

Soyut resim sanatından bir örnek daha. Kandinsky.

Soyut resim sanatından bir örnek daha. Jackson Pollock Siyah ve Beyaz1948 tuval üzerine Doğaçlama No.9 1917 t.ü.y.b 63 x 67 cm emay 208 x 122cm:

Soyut resim sanatından bir örnek daha. Jackson Pollock Siyah ve Beyaz1948 tuval üzerine Doğaçlama No.9 1917 t.ü.y.b 63 x 67 cm emay 208 x 122cm.

1960 Sonrası Sanat Hareketleri (Pop – Art, Op – Art, Kinetik Sanat)

Pop – Art : Bu akımın özelliği endüstri toplumunun günlük tüketim eşyalarını, kitlesel iletişim çağının teknikleri ile anlatmaktır. Bu tür objeler, çevrelerinden yalıtılıp, abartılı boyutlarda ve çoğunlukla resimli roman ya da reklamcılık teknikleri kullanılarak resmedilmiştir. Konuları çok değişik olabilmektedir. ( Roy Lichtenstein)

Pop – Art sanatından bir örnek. Roy Lichtenstein Ateş Açtığında 1923:

Pop - Art sanatından bir örnek. Roy Lichtenstein Ateş Açtığında 1923.

Op – Art : (Optical Art) Bu akımın özelliği bir derinlik yada üç boyutluluk yanılsaması yaratmayı amaçlayan soyut sanat ürünlerini içerir.(Victor Vassarely)

Op – Art sanatından bir örnek. Victor Vassarely (Op- art) 1969:

Op - Art sanatından bir örnek. Victor Vassarely (Op- art) 1969.

Kinetik Sanat : Optik sanatın durağan devingenliği yerine makinelerle yapılan ve yaratılan bir devingenliği öneren anlayışa kinetik sanat denmektedir. Bu sanat, elektronik sistemlerle cisimlere devinme ve hız kazandırılmasından elde edilen devinimsel görüntü sanatıdır. (Fernant Leger, Alexander Calder)

Kinetik sanatından bir örnek. Alexander Calder:

Kinetik sanatından bir örnek. Alexander Calder.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.