Suz-i Dil Makamı | Şed Makamlar (Göçürülmüş Makamlar) | Zirgule’li Hicaz Şedleri

Suz-i Dil makamı, Zirgüleli Hicaz makamı dizisinin Hüseyni Aşiran perdesi üzerine göçürülmesiyle elde edilir..

Durağı: Hüseyni Aşiran perdesidir.

Seyri: İnicidir.

Güçlüsü: Hüseyni perdesidir. (İkinci derecede Buselik)

Yeden: Kaba Nim Hisar perdesidir.

Donanımı: Fa için koma, sol ve re için bakiye diyezleri donanıma yazılır. Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir.

Perdelerin Klasik Türk Müziği’ndeki isimleri: Pestten tize doğru; Hüseyni Aşiran, Dik Acem Aşiran, Nim Zirgüle, Buselik, Çargah, Nim Hisar veya Neva, Hüseyni’dir.

Suz-i Dil Makamı Dizisi: Suz-i Dil makamı inici diziye sahiptir. Bu nedenle seyre genellikle Tiz Durak civarından başlanır. Dizinin üst tarafında bulunan Hicaz Dörtlüsünün seslerinde dolaşılarak genişleme seslerine geçilir. Hüseyni perdesi üzerinde genişleme Hicaz Dörtlüsü ile olur. Daha yukarılara ise Buselik’li olarak çıkılabilir.

Suz-i Dil Makamı Dizisi:

Suz-i Dil Makamı Dizisi.

Hüseyni üzerinde Hicaz’lı olarak yapılan genişleme sesleri, inilirken genellikle Buselik haline dönüşür. Tiz Durak perdesinde ısrarlı kalışlar yapılır. Dizinin üst seslerinde dolaşılarak Buselik perdesinde asma kalış gösterilir. Dügah perdesinde Buselik de yapılabilir.

Suz-i Dil Makamı Dizi Genişlemesi:

Suz-i Dil Makamı Dizi Genişlemesi.

Tekrar ana dizinin seslerinde geçilerek Yedeni olan Kaba Nim Hisar perdesi de gösterilmek suretiyle Hüseyni Aşiran perdesinde karar verilir.

Bu makamın yaratıcısı, bestekar Tanburi Ali Efendi‘dir. Birçok geçkinin yapılabildiği bu makam bilgi ve ustalık ister. Bu nedenle çok güzel bir makam olmasına karşılık fazla işlenmemiştir.

Suz-i Dil Makamı Dizisinin Seyri: Tiz durak Hüseyni perdesi civarından seyre başlanır. Bu perde eksen olmak üzere, iki tarafındaki çeşnilerde karışık gezinildikten sonra, Hüseyni perdesinde Zirgüle’li Hicaz çeşnisiyle makamın yarım kararı yapılır. Bu arada gereken yerlerde gerekli asma kararlar da gösterildikten sonra, Dügah perdesine Buselik beşlisiyle düşülür ve burada Hisar Buselik makamı sonra erer. Daha sonra Hüseyni Aşiran perdesine Hicaz dörtlüsüyle düşülerek genellikle Hüseyni Aşiran’da meydana gelmiş bulunan bu Zirgüle’li Hümayun dizisiyle tam karar yapılır.

Suz-i Dil Makamı Dizisinin Seyri:

Suz-i Dil Makamı Dizisinin Seyri.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.