Zirgule’li Suz’nak Makamı | Şed Makamlar (Göçürülmüş Makamlar) | Zirgule’li Hicaz Şedleri

Durağı: Rast perdesidir.

Seyri: İnici-çıkıcıdır.

Güçlüsü: Neva perdesidir. Üzerinde Hicaz çeşnisiyle yarım karar yapılır.

Zirgule’li Suz’nak Makamı Dizisi:Zirgüle’li Hicaz makamı dizisinin Rast perdesindeki şeddidir. Yani Rast perdesinde bir Hicaz beşlisine Neva (5.derece) perdesi üzerinde bir Hicaz dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir.

Zirgule’li Suz’nak Makamı Dizisi:

Zirgule'li Suz'nak Makamı Dizisi.

Yeden:Irak perdesidir.

Donanımı: Si için koma bemolü, mi ve la için bakiye bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.

Zirgule’li Suz’nak Makamı Genişlemesi:Dizi Gerdaniye perdesi üzerinde Hicaz veya Buselik Beşlisi halinde genişleme yapar.

Zirgule’li Suz’nak Makamı Genişlemesi:

Zirgule'li Suz'nak Makamı Genişlemesi.

Perdelerin Klasik Türk Müziği’ndeki isimleri: Rast, Zirgüle, Segah, Çargah, Neva, Hisar, Eviç ve Gerdaniye’dir.

Zirgule’li Suz’nak Makamı Dizisinin Seyri: Zirgüleli Suz-nak makamının seyrine Neva perdesi civarından başlanır. Dizinin orta seslerinde dolaşılarak, Neva perdesinde asma kalış yapılır.

Neva perdesi üzerindeki Hicaz Dörtlüsünün sesleri, bazen Rast Dörtlüsü halinde de kullanılarak, Tiz Durak üzerindeki genişleme seslerinde geçilir. Tiz Durak üzerindeki Hicaz veya Buselik Beşlisi halindeki genişleme seslerinde dolaşılır.

Tekrar ana dizinin seslerine inilir. Çargah perdesinde Nikriz’li, Segah perdesinde Hüzzam’lı kalışlar yapılabilir. Ana dizinin seslerine geçilerek Hicaz Beşlisinin sesleriyle Rast perdesinde karar verilir.

Zirgule’li Suz’nak Makamı Dizisinin Seyri:

Zirgule'li Suz'nak Makamı Dizisinin Seyri.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.