Akvaryum Havalandırma ve Havalandırma Sistemleri

Akvaryumların Havalandırılması

Akvaryumculuğun havalandınlmasınsa hava pompalarından yararlanmaktadır. Balıklar su içerisinde erimiş hâlde bulunan oksijenden yararlanarak yaşamlarını sürdürürler. Su içerisinde oksijenini erimiş olarak bulunması ancak suyun hava ile temas etmesi hâlinde mümkündür. Genel olarak akvaryamların içindeki suyun hava ile temas eden üst düzeyinde bu alışveriş az miktarda olur.

Hava pompaları titreşimli ve pistonlu veya devamlı döner fanlı şekilde imal edilirler. Hava pompaları hangi sistemle çalışırsa çalışsın sessiz olarak hava verenleri seçilmelidir.

Hava pompalarının mümkün ise akvaryumdan biraz yüksek bir yerde tutulmalıdır. Bunda amaç motorda herhangi bir arıza olduğu zaman hava borusundan geçebilecek muhtemel bir suyun motora girerek zarar vermesini önlemektir.

Havalandırmanın akvaryumda iki yararı vardır;

  • Bunlardan birincisi suya oksijen vermesidir.
  • Ayrıca havanın itici gücü ile su içerisinde devamlı bir sirkülasyon sağlayarak akvaryum içi su durumunun her tarafta aynı olmasını sağlar.

Akvaryuma Hava Verilmesi
Hava pompasından çıkan hava borusu önce bir hava hortumuna bağlanır, hava hortumundan eğer akvaryumun 60-80 litrelik normal bir hacimde ise 2 adet çıkış yeterli olacaktır. Bu çıkışlardan biri hava taşına, diğeri ise bir temizleyici filtreye bağlanır.

Hava Taşı ile Akvaryuma Hava Verme
Kullanılan hava taşlarının mümkün olduğunca orta incelikte hava veren yapıda olmaları lazımdır. Suyu çok karıştırarak iri kabarcıklı hava veren taşlar uygun değildir. Hava taşlan çok çeşitli yapıda imal edilmektedirler.

Akvaryuma verilen hava suyun sitkülasyonunu sağlar:

Akvaryuma verilen hava suyun sitkülasyonunu sağlar.

Akvaryuma verilen havanın suyun hareketini sağladığı gibi aynı zamanda suda bulunan ve balıklara zararlı olan CO 2 ve diğer gazlarının uçmasına da yardımcı olur.

Hava taşı genel olarak akvaryumun dip kısmına konur. Arzu edilen zevke göre akvaryumun ön veya arka kısmına yerleştirilir. Çok ince hava veren taşlar her ne kadar iyi gibi görünürse de güçleri azaldığından suyun dolaşımında etkileri azalmaktadır. Bu nedenle orta ince hava veren taşlar tercih edilmelidir. 60-70 litre hacmindeki bir akvaryuma dakikada 30-40 cm3 hava verilmesi yeterlidir. Verilen hava miktarı, akvaryumdaki var olan balık sayısı ile ilgilidir.

Hava taşları:

Hava taşları.

Şekil 1’de görülen iri kabarcıklar ile şekil 2’de verilen orta incelikteki hava kabarcığı kadar etkili
değildir. Bu nedenle orta incelikte hava veren taşlar tercih edilmelidir.

Hava vermede kullanılan çeşitli bağlantılar ve hava muslukları:

Hava vermede kullanılan çeşitli bağlantılar ve hava muslukları.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.