Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) | Çağdaş Sanat Akımları | Batı Sanat Tarihi

Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) Sanat Akımı

Ekspresyonizm bir hayat anlayışı, bir dünya görüşüdür. Fakat bu görüşte önemli olan kişinin ruhsal durumudur. Doğa ikinci planda kalır. Bu akımın sanatçıları, kendilerini boğan, ezen ızdırapları sanatlarına sokmuşlar, haksızlıklara karşı olan isyanlarını, yeni bir renk ve biçim görüşüyle anlatmak istemişlerdir. Yapıtlarında kadın vücutlarını çekinmeden çirkinleştiriyorlar; insan yüzlerini korkunç, iğrenç ifadeli karnaval maskeleri halinde yapıyorlardı. Çizgileri kaprisli, kullandıkları renkler ise fovist ressamlarınki gibi cesaretlidir.

Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) Temsilcileri
Van Gogh, Munch, Kırchner, Nolde, Rouault, Modigliani, M.Beckmann ve O.Kokoshka’dır.

Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) Sanatından Örnekler
Dışavurumculuk (ekspresyonizm) sanat akımından bir örnek. Gece (Max Bekmann) (1918-1919):

Dışavurumculuk (ekspresyonizm) sanat akımından bir örnek. Gece (Max Bekmann) (1918-1919).

Dışavurumculuk (ekspresyonizm) sanat akımından bir örnek daha. İnsanın Trajedisi (O. Kokoschka ):

Dışavurumculuk (ekspresyonizm) sanat akımından bir örnek daha. İnsanın Trajedisi (O. Kokoschka ).

Dışavurumculuk (ekspresyonizm) sanat akımından bir örnek daha. Çığlık Munch (1895):

Dışavurumculuk (ekspresyonizm) sanat akımından bir örnek daha. Çığlık Munch (1895).

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.