Evcara Makamı | Şed Makamlar (Göçürülmüş Makamlar) | Zirgule’li Hicaz Şedleri


Evcara (Evc’ara) makamımının dizisi, Zirgüleli Hicaz makamı dizisinin Irak perdesi üzerine göçürülmesiyle elde edilir.

Durağı: Irak perdesidir.

Seyri: İnicidir.

Güçlü: Evc perdesidir. (İkinci derecede Nim Hicaz)

Yeden: Acem Aşiran perdesidir.

Donanımı: Si için koma bemolü ve fa, do, la, mi için bakiye diyezleri donanıma yazılır. Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir.

Perdelerin Klasik Türk Müziği’ndeki isimleri: Pestten tize doğru; Irak, Rast, Kürdi, Segah, Nim Hicaz, Neva, Acem, Eviç, Gerdaniye veya Nim Şehnaz, Muhayyer ve Tiz Segah’dır.

Evcara Makamı Dizisi:

Evcara Makamı Dizisi.

İnici seyre sahip olan Evcara makamının genişleme sesleri, üst taraftan Segah ve Müstear Beşlisi halinde yapılır.

Evcara Makamı Genişlemesi:

Evcara Makamı Genişlemesi.

Seyri: Evcara makamının seyrine Tiz Durak civarından başlanır. Tiz Durak civarında ve genişleme sesleri olan, yukarıda şekillerini görmüş olduğumuz Segah ve Müstear Beşlilerinin seslerinde dolaşılarak Evc perdesinde asma kalış yapılır.

Tekrar ana dizinin seslerine geçilerek Nim Hicaz perdesinde asma kalış yapılır.Başka makam dizilerinde de geçkiler yapılabilir. Ancak (Yedeni olan Acem Aşiran perdesi de gösterilerek) Irak perdesindeki Hicaz Beşlisinin sesleri ile yapılır.

Evcara Makamı Seyri:

Evcara Makamı Seyri.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.