Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Turizm ve Turistik Merkezleri | Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Turizm

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Turizm Coğrafyası

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Coğrafî Özellikleri
Yurdumuzun güney doğusunda bulunan bölge, adını coğrafi konumundan almaktadır. Bölgenin kuzeyinde Doğu Anadolu Bölgesinin batısında ise Akdeniz Bölgesi, güneyinde Suriye, güneydoğusunda ise Irak bulunmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi.

Karadağ`ın batısında Harran, Suruç, Ceylanpınar ve Birecik ovaları yer alır. Dicle nehri ve kollarının toplandığı Diyarbakır Havzası geniş olmayan ancak çok verimli bir ovaya sahiptir.

Karacadağ`ın batısındaki Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman platoları Fırat ve kolları tarafından derin bir şekilde yarılmıştır. Karacadağ`ın doğusu ise daha engebeli bir yapı gösterir. Bu bölümün güneyinde Mardin-Midyat Eşiği yer alır.

Bölgenin iki önemli akarsuyundan biri olan Fırat, kaynağını Doğu Anadolu Bölgesi`nden alır. Bölgede ise Toroslar`dan gelen Kahta ve Karadağ`dan gelen küçük akarsularla beslenir. Güneydoğu Toroslar`ın güneye bakan yamaçlarından birçok kol halinde çıkan Dicle Nehri ise bölgenin diğer önemli akarsuyudur. Her iki akarsu da Basra Körfezi`ne sularını boşaltırlar.

Bölgede doğal oluşumlu göl yoktur. Ancak Fırat ve Dicle üzerinde kurulmuş baraj gölleri bulunmaktadır. Bölgenin ve ülkenin 2. en büyük baraj gölü olan Atatürk Barajı bu bölge sınırları içinde yer alır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin İklimi
Bölgenin batısında Akdeniz iklimin etkileri görülmektedir. Yazlar sıcak ve kurak; kışlar ise, ılıman ve yağışlı geçmektedir. Bölgede batıdan doğuya gidildikçe, alçak yerlerden yüksek yerlere çıkıldıkça deniz etkisinin azalması nedeniyle, karasal iklim etkileri görülmeye başlamaktadır. Bu kesimde kışlar soğuk ve kar yağışlı olup yazlar oldukça kurak geçmektedir. Yağış almasına rağmen bölgede yazların kurak geçmesinin sebebi bölgenin aşırı buharlaşması ve güneyden gelen sıcak hava kütlelerine açık olmasıdır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ulaşım
Güneydoğu Anadolu Bölgesi`ne ulaşım, kara, hava ve demir yolu ile sağlanmaktadır.
Hava yolu ulaşımını sağlamak için Adıyaman, Gaziantep, Şanlı Urfa, Mardin, Diyarbakır ve Siirt hava alanları kullanılmaktadır. Bölge sınırları içinde yer alan Diyarbakır ve Gazi Antep, kara yolu ulaşımının kavşağında bulunmaktadır. Ayrıca, Diyarbakır`dan demir yolu ulaşımı da sağlanmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Gezilecek Tarihi, Doğal ve Turistik Merkezler

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Türkiye Turizmindeki Yeri ve Önemi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, zengin bir tarihe sahip olup çağlar boyu birçok uygarlığa sahne olmuştur. Bölgede, birçok tarihi eser bulunmaktadır. Ancak, bölgede turizm yeterince gelişmemiştir. Bu durumun sebepleri arasında; doğal şartların elverişsizliği, tesislerin yetersiz oluşu ve yeterli tanıtımın yapılamamış olması sayılabilir.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.