Projenin Araziye Aplikasyonu | Proje Okuma | Peyzaj

Projenin Araziye Aplikasyonu

Bir peyzaj planlamasında kesin proje tamamlandıktan sonra bu projenin uygulanmasına geçilir. Uygulama planının araziye geçirilmesinde çeşitli karakterlerdeki yapı elemanlarının tesisi söz konusudur. Bunları ana hatları ile aşağıdaki şekilde anlatabiliriz:

Araziye uygulanacak bir proje örneği:

Araziye uygulanacak bir proje örneği.

Mimari ve inşa işleri
Peyzaj planlanması tamamlanmış olan alanın içinde yer alacak olan büyük mimari ve inşa işleri alanın yeşil elemanları düzenlenmeden önce yapılmalıdır. Eğer peyzaj planlamasının yapılacağı alanda inşaat işleri bitmemiş ise mekân düzenlemesine ait işlere geçilmemelidir.

Peyzaj çalışmasının ilk aşaması:

Peyzaj çalışmasının ilk aşaması.

Arazi hazırlığı ve planın araziye geçirilmesi
Estetik, dekoratif ve fonksiyonel bir mekân düzenlemesine başlanan bir sahada bütün inşa ve mimari yapı elemanlarının yer aldığı kısımları ortaya çıkarmak için arazinin ölçülmesi, toprağın tesviyesi, drene edilmesi ve sınırlandırılması gibi işler için arazi hazırlığına ihtiyaç vardır.

Arazi tesviyesi, teraslama, dolgu ve kazı işleri imkânlara göre çeşitli alet ve makinelerle gerçekleştirilir.

Planın projeye geçirilme çalışması:

Planın projeye geçirilme çalışması.

Araziye bu şekilde son biçim verildikten sonra plan içerisinde yer alan yolların araziye geçirilmesine başlanır. Plandaki yolların araziye geçirilmesinde geniş yollar için yolun iki kenarı esas alınır. Bu kenarlar çift kazıklarla belirlenir. Dar yollar ise yolun bir kenarını yine kazıklar yardımı ile işaretleyerek belirlenir.

Alan içerisinde çeşitli hatların ve sahaların belirlenmesinde birden fazla kazık kullanılır. Bu kazıkların birbirleri ile karışmaması için ayrı renklerde kazıklar kullanılır.

Toprağın işlenmesi, hazırlanması, işlenmesi ve meliorasyonu: 4 önemli konu ile bunu açıklayabiliriz:

 • Toprak hazırlığını ilgilendiren konulardan biri yollarla ilgili kazı ve dolgulardır. Yol genişliği esas alınarak arazi üzerindeki bütün engeller kaldırılır. Toprağın yüzü, diri örtüden ve kaba materyalden temizlenir.
 • Toprak hazırlığını gerektiren önemli bir konu da arazinin yapısının biçimlendirilmesi ile ilgili teraslamalar ve suni olarak oluşturulacak olan yüksekliklerdir. Teraslama meyilli arazilerde düzlükler elde etmek için ihtiyaç duyulan arazi hazırlığıdır. Düz arazilerde ise monotonluğu gidermek için teraslamanın aksine toprak yığarak tepecikler meydana getirilir.

  Toprağın işlenmesi:

  Toprağın işlenmesi.

 • Toprak hazırlığını gerektiren diğer konu da fazla ıslanan ya da taban suyunun yüksek olduğu alanlarda topraktaki suyun drene edilmesi veya toprağın kurutulmasıdır. Bunun için peyzaj uygulanacak alanda drenaj sisteminin kurulması gerekir. Planlanan alanda bu gibi yerler varsa buralara tekniğine uygun bir drene sisteminin projelendirilmesi ve bunun mutlaka uygulanmasıdır.
 • Toprak işlemesinin çim alanları ve çiçek parterleri topraklarını ilgilendiren en önemli konu krizmadır. Krizma 1-3 bel derinliğinde ve belirli bir sistem içinde uygulanan toprak işlemedir. Krizma ile çeşitli derinlikteki toprak tabaksının gevşetilmesi, toprağın su ve hava kapasitesinin artırılması ve güneşlenmesi sağlanarak çeşitli türdeki fidanların gelişmesi için iyi bir toprak hazırlanmış olur.
 • Toprak işlemesinin diğer bir şekli de alanın çeşitli derinlikteki pulluk, rotovatör veya frezelerle yapılmasıdır.

Yeşil yapı elemanlarının genel tesis tekniği
Peyzaj alanlarının toprak hazırlığı ve toprak işlenmesi tamamlandıktan sonra yeşil yapı elemanlarının sahaya getirilmesi ve yerleştirilmesi gerekir. Bu bakımdan değişik çeşitlerde olan yeşil elemanların tesis tekniğine ait genel esaslar sırasıyla aşağıda verilmiştir:

 • Dikimler: Değişik küme veya gruplar hâlinde dikilecek olan ağaç, ağaççık ve sarmaşıklar için genel olarak bir fidan çukuru açmak gerekir. Çukurların yerleri uygulama planında işaretlenmiş olan gövde yerlerine göre ve birer küçük kazık ile belirlenir. Kazıkların üzerine bitki isminin yazıldığı kâğıtların bırakılmasında yarar vardır.

  Fidan çukurlarının büyüklüğü fidanların türüne, yaşına, boyuna, kök büyüklüğüne hatta fidanların köklü ya da köklü olmasına göre değişir. Çoğunlukla ağaç, ağaççık ve çalı türlerinin fidanları için çukurların genişliği kök sistemi çapının 2 katı, kök uzunluğunun da 1,5 katı olmalıdır. Böylelikle fidan köklerinin yanlara ve derinlere kolayca yayılması ve gelişmesi sağlanmış olacaktır.

  Fidan dikimi aşamaları:

  Fidan dikimi aşamaları.

  Fidan çukurlarına bir miktar yanmış ahır gübresi verilmesi gerekir. Hafif kumlu ve ağır killi topraklarda toprağın fiziksel yapısını düzeltmek ve besin maddece takviye etmek amacı ile gübre verilir.

  Dikimlerde ister topraksız ister topraklı fidan kullanılmış olsun dikim sırasında fidan köklerini aralarında hava kalmayacak şekilde harç toprağı ile besleyerek iyice sıkıştırılmalıdır. Dikim yapıldıktan sonra fidanlara mutlaka can suyu verilmelidir. Fidanların rüzgârlardan etkilenmemesi için 1/3’lük kısmı toprağa girecek şekilde kazık ile desteklenir.

  Plantasyon zamanının bölgesel koşullara göre sonbahardan ilkbahara kadar hafif yağışlı, rutubetli, bulutlu ve rüzgârsız günlerde yapılmasına dikkat edilmelidir.

  Bunların dışında çiçek tarhlarına çiçek fidelerinin, soğan veya yumrularının dikilmesi de söz konusudur. Fidelerin, soğan ve yumruların dikimi için çiçek tarhı alanının işlenerek gübrelenmesi gerekir. Bu takdirde fidelerin dikimi türlere göre belirli aralıklarla ve derinlikte plantuvar yardımı ile gerçekleşir.

  Soğanlı ve yumrulu çiçekler için ayrı bir toprak hazırlığı ve işlenmesi ile dikim zamanı, derinliği ve mesafesi uygulanır.

  Soğanlı ve yumrulu çiçeklerin dikilecekleri yerde durgun su ve drenaj probleminin ortadan kaldırılması gerekir. Kumlu, geçirgen, humuslu ve gübreli iyi işlenmiş bahçe toprağı hazırlanmalıdır. pH değeri 7 olan topraklar en ideal olanlarıdır.

  Genel bir kural olarak dikimler ilkbaharda çiçek açan ve kış soğuklarına dayanıklı soğan ve yumrular için sonbahar, kış soğuklarına dayanıksız ve yazın çiçek açan soğan ve yumrular için ilkbahardır.

  Soğanlı çiçeklerle elde edilmiş bir peyzaj görüntüsü:

  Soğanlı çiçeklerle elde edilmiş bir peyzaj görüntüsü.

  Önemli türlere göre dikim zamanını şöyle verebiliriz:

  • Ekim-kasım aylarında; Manisa lalesi, safran, sümbül, iris, nergis, düğün çiçeği ve laleler
  • Şubat-mart aylarında; Yumrulu begonya, glayöl, zambak ve sümbülteber
  • Mart-nisan aylarlında; Kana ve yıldızlar

  Güz soğanlarının dikim derinliği:

  Güz soğanlarının dikim derinliği.

  Bahar soğanlarının dikim derinliği:

  Bahar soğanlarının dikim derinliği.

  Dikim derinliği aralık ve mesafesi de soğan ve yumru büyüklüğünün 2-3 katı olarak yapılmalıdır. Buna göre laleler 10-15 cm derinliğinde 6-12 cm aralıkla, sümbüller 13-17 cm derinliğinde 5-15 cm aralıkla dikilmelidir.

 • Ekimler: Park ve bahçe alanlarında tohum ekimi daha çok çim alanları ve çiçek tarhları için söz konusudur. Çiçek tohumlarının ekimi için tarh toprağının daha önceden iyice işlenmiş ve gübrelenmiş olması gerekir. Çiçek tohumları daha küçük olduğundan bunların ekiminde daha dikkatli olmak gerekir.

  Çim alanı olarak seçilmiş toprak 2-3 bel derinliğinde çok iyi işlenir. Çürümüş ve yanmış ahır gübresi verilerek tekrar toprak ile karıştırılır ve toprak tesviye edilir. Toprağın üzerine 5-10 cm kalınlığında elekten geçirilmiş ince bir gübre tabakası yayılır. Daha sonra 150-200 kg’lık bir merdane ile toprak bastırılır ve tesviye edilir. m2’ye atılacak tohum miktarı 50-60 gramdır. Çim tohumları genel olarak 10-12 günde çimlenerek toprak yüzüne çıkar.

  Çimlerin ilk kesimi 5-10 cm boya ulaştıkları zaman yapılır. Yeni ekilmiş çim sahalarında ilk iki kesim mutlaka keskin ağızlı bir tırpanla yapılmalıdır. 3. Kesimden sonra normal şekilde ve makinelerle yapılır. Çimlerin kesimi çeşide ve özelliğe bağlı olarak 10-12 günde bir veya ayda bir yapılmalıdır.

  Çim alanlarının bakım önlemleri arasında yabani otların ayıklanması, kuruyan ya da seyrek çim yerlerinin tamamlanması ve ıslak topraklarda çim köklerinin çürümesini önlemek için havalandırılması ve gübrelenmesi gelir.

  Projenin tamamlanmış hali:

  Projenin tamamlanmış hali.

Yeşil yapı elemanlarının ilk bakım tekniği
Sulama, gübreleme ve budama yapılması gereken ilk işlerdendir.

 • Sulama: Dikimi yapılan fidanların çabuk gelişmesini sağlamak için sulamaya dikkat etmek gerekir. Kuraklığa dayanıklı ağaç ve ağaççıkların ilk sulamaları oldukça önemlidir. Kökleri yeteri derinliğe ulaştıktan sonra bunların sulanmasına genel olarak ihtiyaç olmaz. Çim alanları yeşilliklerini ve güzelliklerini düzenli sulama ile sağlar. Çitler, sarmaşıklar ve çiçekler için de sulama şarttır. Ancak yapılacak olan sulamaların yeteri kadar olmasına dikkat edilmeli; fazla su verilmemelidir.
 • Gübreleme: Çiçek açan süs bitkilerinden bol çiçek almak için yılda en az bir kez gübrelenmeleri gerekir. Çim alanlarının yeşilliği ve sıklığı yapılacak olan gübrelemenin bol yapılmasına bağlıdır. İyi yanmış ahır gübresinin yanında ürün şerbeti, kemik ve kan tozu ile suni gübrelerden yararlanılır.
 • Budama: Dikimleri tamamlanmış olan çeşitli boy ve türdeki fidanların genel olarak haziran ayına kadar sürmeleri beklenir. Bu zamana kadar sürmeyen fidanların ise yeniden budanması gerekir.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.