Sultani Segah Makamı | Yegah Perdesinde Karar Veren Mürekkeb (Bileşik) Makamlar

Durağı: Yegah perdesidir.

Seyri: İnicidir.

Sultani Segah Makamı Dizisi: Yerinde Segah makamı dizisine, yerinde Müsetear ve yerinde Şedi Araban (Yegah’da Zirgüle’li Hicaz) makamı dizilerinin eklenmesinden meydana gelmiştir (Segah ve Müstear dizilerini şematik olarak yazıyoruz.

Sultani Segah Makamı Dizisi:

Sultani Segah Makamı Dizisi.

Güçlüsü: Giriş seyrinde hakim olan Segah ve Müstear makamlarıdır. Bu bakımdan onların güçlüsü olan Neva perdesi Sultani Segah makamının birinci mertebe güçlüsüdür. İkinci mertebe güçlü ise, Segah ve müstear makamlarının karar perdesi olan Segah perdesidir.

Asma Karar Perdeleri: Segah, Müsetear ve Şedi Araban makamlarının asma karar perdeleri, Sultani Segah makamının da asma karar perdeleridir. Ayrıntılı bilgi için bu üç makama bakılmalıdır.

Donanımı: Segah makamının işaretleri olan si ve mi için koma bemolü donanıma yazılır. Şedi Araban dizisine geçilince gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir.

Perdelerin Klasik Türk Müziği’ndeki isimleri: Pestten tize doğru; Şedi Araban dizisi: Yegah, Kaba Hisar, Irak, Rast, Dügah, Dik Kürdi veya Kürdi, Nim Hicaz veya Çargah, Neva. Segah ve Müstear dizileri; Segah, Çargah veya Nim Hicaz, Neva, Dik Hisar, Eviç veya Acem, Gerdaniye, Sünbüle veya Muhayyer, Tiz Segah, Tiz Çargah, Tiz Neva’dır.

Yeden’i: Portenin altındaki bakiye diyezli do Kaba Nim Hicaz perdesidir.

Genişlemesi: Sultani Segah makamı, yapısı gereği oldukça geniş bir seyir alanına sahip olduğu için ayrıca genişletilmemiştir.

Seyir: Segah makamı ile seyre başlanır. Segah ve Müstear dizi ve çeşnilerinde asma kararlar da gösterilerek, karışık gezinildikten sonra güçlü Neva perdesinde makamın yarım kararı yapılır. Yine karışık gezinilerek Segah perdesine kadar inilir ve bu perdede Segah ve Müstear makamları sona erdirilir. Bundan sonra yerindeki Şedi Araban makamına geçilir. Bu dizide de asma kararlar gösterilerek karışık gezinildikten sonra, Yegah perdesinde Zigüle’li Hicaz çeşnisiyle yedenli tam karar yapılır.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.