Uzun sap bağlama (saz) nasıl akord edilir?


Uzun sap (kara düzen) bağlama akordunu yapabilmemiz için önce hangi burgunun, hangi tele bağlı olduğunu bilmemiz gerekir. Resmi inceleyiniz.

Uzun sap burgu yerleri.

Akord yapmaya alt tellerden başlanır. Alt teller bibrbirleri ile eşleştirilip, aynı sesi vermesi sağlanmalıdır. Uzun sap bağlamada alt teller LA olarak isimlendirilir ve portede 2. aralıkta yer alır.

Akordu bozulmuş bir uzun sap bağlamada, pes (kalın) ses, tiz (ince) sese yaklaştırılarak akord yapılır.

Alt teller eşleştirildikten sonra;
1. parmak alt teldeki re notasına konulur. Bu perde ile ortadaki boş tel (kalın re) eşleşmelidir sonra;
1. parmak orta teldeki sol notasına konulur. Bu perde ile en üstteki boş tel (kalın sol) eşleştirilmelidir.

Kırmızı, tele basıldığını;
Yeşil, ise telin boş tınlatıldığını ifade etmektedir. Resmi inceleyiniz

Uzun sap, alt ve orta teller.

Uzun sap, orta ve üst teller.

İpucu: Uzun sap bağlama akord cihazı ile akordlanırken;
Alt teller : B veya C
Orta teller: E veya F
Üst teller: A veya Bb

Seslerine getirilmelidir. Harfler yukarıdan aşağı takip edilmelidir.

Akord cihazında;
A : LA
B : Sİ
C : DO
D : RE
E : Mİ
F : FA
G : SOL

notalarını verir. b (bemol), # (diyez) manasını taşır.

4 yorum

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.