Uzun Sap Bağlamada (Sazda) Akor Nasıl Basılır?


Uzun sap bağlamadaki akorlar nelerdir?

Öncelikle parmak numaralarından bahsedelim. Yeşil renk tele basılmadan boş tınladığını, kırmızı ise tele basıldığını gösterir.
Baş: 5
İşaret: 1
Orta: 2
Yüzük: 3
Serçe: 4
Boş tel: 0

C (Do Majör) Akoru:
Uzun sap bağlamada do majör akoru.

G (Sol Majör) Akoru:
Uzun sap bağlamada sol majör akoru.

Gm (Sol Minör) Akoru:
Uzun sap bağlamada sol minör akoru.

A (La Majör) Akoru:
Uzun sap bağlamada la majör akoru.

Am (La Minör) Akoru:
Uzun sap bağlamada la minör akoru.

D (Re Majör) Akoru:
Uzun sap bağlamada re majör akoru.

Dm (Re Minör) Akoru:
Uzun sap bağlamada re minör akoru.

E (Mi Majör) Akoru:
Uzun sap bağlamada mi majör akoru.

Em (Mi Minör) Akoru:
Uzun sap bağlamada mi minör akoru.

F (Fa Majör) Akoru:
Uzun sap bağlamada fa majör akoru.

Bb (Si Bemol Majör) Akoru:
Uzun sap bağlamada si bemol majör akoru.

Bu akorlar ile hangi makamlara (ayaklara) eşlik edilebilir?
Eğer karar sesini Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziğinde olduğu gibi la kabul edersek;

  • Hüseyni ve uşşak makamında; Am, Dm, C, F akorları kullanılabilir. 2. derece sib2 komasında ise G akoru kullanılabilir fakat bu pek de iyi tınlamaz. O yüzden bu akor kullanılırken si notası çıkarılmalıdır ve sadece sol ve re sesleri tınlatılmalıdır. Fa#2 koması içinde bu durum geçerlidir. Yani D akoru yerine sadece re ve la tınlatılabilir. Veya G akoru yerine sol-la-re, D akoru yerine ise re-mi-la tınlatılabilir. Veya bunların hiç biri önemsenmez ve standart D ve G akorları olduğu gibi tınlatılabilir.
  • Kurdi makamında; Am, Dm, Gm, Bb, C, F akorları tınlatılır. D-Gm geçkisi de kulağa hoş gelebilir.
  • Hicaz makamında; A, Dm, Gm, Bb akorları tınlatılır. Yine D-Gm geçkisi de kullanılabilir.

Dip Not:

  • En üst telde, yani 3. telde parmak numarası “1” oduğunda baş parmak sapın altına doğru kaydırılmalıdır. Diğer parmaklar ise tellere dik, örümcek bacağını andırır şekilde basılmalıdır.
  • İki telde de 2.parmak var ise, parmak ikinci boğumdan bükülür.
  • İki telde de 4. parmak var ise, serçe parmağının üstüne, 3. parmak ve 2. parmak yaslanır.

3 yorum

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.